บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จำกัด

PDS STAMPER

เกี่ยวกับเรา บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตตรายางครบวงจร

รางวัลที่ได้รับ

• 5th SMEs NATIONAL AWARDS 2012 กรมอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์

• THAILAND THUSTED QUALITY This is to certify that PRADITSILPA CENTER CO., LTD. Has been selected and approved to use THAILAND TRUST MARK give on 31st August 2012

• Design Excellence Awaed 2012 (DEMark) This is to certify that S-Lock Praditsilpa Center Co ., Ltd. has received the Design Excellence Award 2012 Organizeed by DITP